Meghan-May

Meghan 6 månader

Stora Hult Peg O My Heart

Född: 2019-05-05

Höfter: B

PRA-prcd: Heriditärt fri

Ögon: Distichiasis (väldigt lite och ok att para med fri hane)

FN: Heriditärt fri (är inte infört i SKK pga att pappan är FN-fri i England där han är född och då förs det inte in i SKK)

Meriter: Utställning Excellent, tränar Nosework